DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI
TR - EN

KÜTÜPHANELER

GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ KÜTÜPHANESİ (ANKARA)

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kurulan ilk kütüphane 1924 tarihinde, Genel Müdürlüğümüz kurulduğunda oluşturulmuştur.

Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı (Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü)  bünyesindeki Merkez Kütüphane  hukuki ve mesleki yönden ihtiyaç duyulan dokümanların derlenerek zaman içerisinde  vakıf, sanat tarihi, tarih ve mimari  ile ilgili kitaplar ağırlıklı olmakla birlikte genişleyen bir  ihtisas kütüphanesine dönüşmüş ve kamuya açık bir hüviyet kazanmıştır.

Kütüphane dermesi 8.013 adet kitap ve dergiden oluşmaktadır. Bunların  469 Saip Tuna Kolleksiyonu'na ait eserler olup; arşivde 645 matbu eser, 944 yazma ve 1278 basma eser bulunmaktadır.

Posta Adresi:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Kütüphanesi

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 10

Ulus/ANKARA

Tel:0312 509 60 00/6091

Kütüphane yetkilisinin adı ve soyadı : Menşure ASLAN​

İBRAHİM HAKKI KONYALI KÜTÜPHANESİ (İSTANBUL)

Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğümüze  bağlı olarak hizmet veren İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi restorasyon nedeni ile okuyucuya kapatılmıştır.​  

İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphane ve Arşivi olarak kullanılan bina, 1801-1805 yılları arasında Sultan III. Selim tarafından yaptırılan Üsküdar Büyük Selimiye Camiinin Hünkâr Kasrıdır.  Osmanlı döneminde sadece Cuma günleri, Padişahların ibadet ve sohbetleri amacıyla kullanılan Hünkâr Kasrı 13 Nisan 1979 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kütüphane olarak kültür hizmetine açılmıştır.

Kütüphane, İbrahim Hakkı Konyalı'nın vakfettiği kitap ve arşiv malzemeleri ile kurulduğu için İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphane ve Arşivi adını almıştır.
 İki Salon, iki oda ve bir depodan oluşan kütüphane toplam 210 m2 kullanım alanına sahiptir. Aynı anda 80 kişiye hizmet verebilme kapasitesi bulunan kütüphanemiz dört bölümden oluşmaktadır :

1. Yazmalar Bölümü: 713  adet yazma eser vardır.

2. Osmanlı Dönemi Kitapları Bölümü: Arapça, Farsça ve Osmanlıca kitaplardan oluşur. Osmanlı dönemi matbu eser adedi :  2919

3. Cumhuriyet Dönemi Kitapları Bölümü: Cumhuriyet dönemi matbu eser adedi :  4223

4. Arşiv Bölümü: İbrahim Hakkı Konyalı'nın çeşitli konulardaki notlarından, gazete kupürlerinden ve fotoğraflardan oluşan arşiv bölümünde 5367 adet doküman vardır.

 

Kütüphanemiz, Pazar ve Pazartesi günleri kapalıdır.

 

Posta Adresi :

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Selimiye Mah.  Kışla Cad. No: 51/2  

 Üsküdar / İSTANBUL

Telefon: 0216 342 93 70
Kütüphane yetkilisinin adı ve soyadı: Dr. Mutlu ÖZGEN​

NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ VE KATALOĞU (TİRE/İZMİR)

Klasik Osmanlı mimari üslûbunda inşa edilen Tire Necip Paşa Kütüphanesi, II.Mahmut dönemi devlet adamlarından Necip Paşa (D: H.1200 / M.1785 – Ö: H.1266 / M.1850) tarafından yaptırılarak H.1242 – M. 1826 yılında hizmete açılmıştır. Köprülü ile başlayan müstakil kütüphane örneklerindendir. Üzeri sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbe ile örtülüdür. Kare şeklinde tek bir mekana sahiptir. Ön tarafında bulunan revaklı kısım sonradan camekanla kapatılarak okuma yeri olarak düzenlenmiştir. Binanın zemini yerden yüksekte tutulmuştur. Böylece bölgenin rutubetli ortamından kitapların zarar görmesi önlenmiştir. Girişte yarım daireler şeklinde yedi basamak bulunmaktadır İç kısımda yer alan ahşap piramidal bölüm sonradan ilave edilmiştir.

Kütüphanenin 1996 yılında gördüğü tamir ve bakımın ardından 2015 yılında bina,temel kısmında görülen rutubetin giderilmesi amacıyla restorasyon kapsamına alınmış ve 2017 yılında restorasyonu tamamlanmıştır. Restorasyon sırasında kubbede ve pencere kenarlarında kalem işi süslemeler ve pencere aralarında kalan boşluklarda duvar üzerine Allah (C.C), Muhammed (S.A.V.) ve Hulefâ-i Râşidîn'in isimlerinin yazılmış fakat üzerlerinin önceki onarımlarda kapatılmış olduğu tespit edilerek bu kalem işleri orijinal şekline getirilmiştir.

Yapılan restorasyon çalışması sonrasında kütüphanede uluslararası standartlarına uygun iklimlendirme ve yangın söndürme sistemleri kurulmuştur.Alarm uyarı sistemi ve güvenlik kameraları yenilenerek kütüphane ve kitapların güvenliği sağlanmıştır.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda hizmetini sürdüren kütüphane, ülke genelinde bulunan benzer kuruluşlar arasında önemli bir yere sahiptir.  Bünyesinde 12. yy. ortalarından 20. yy. başlarına kadar değişik dönemlerde yazılmış yüzlerce değerli yazma vebasımı 1725 yılına kadar uzanan değerli basma nadir eser bulunmaktadır. Bilimsel ve tarihi nitelikleri açısından olduğu kadar kitap sanatları açısından da ilgi çeken bu eserlerden araştırmacı ve akademisyenler yararlanabilmektedir.

KİTAP SAYISI VE ÖZELLİKLERİ : 

Kütüphanede bulunan nadir eserler, belirlenen koleksiyon grupları halinde saklanmaktadır. Kütüphanenin vâkıfı Necip Paşa'nın vakfettiği eserler “Necippaşa Koleksiyonu" adıyla saklanmakta olup bu koleksiyonda kayıtlı toplam 671 nadir eser bulunmaktadır. Sonradan kütüphaneye bağışlanan eserlerin oluşturduğu“Diğer Vakıf Koleksiyonu" adıyla saklanan koleksiyondakayıtlı toplam 1.482 nadir eser vardır. Ayrıca “Kuşadası Koleksiyonu" olarak kütüphanemizde bulunan nadir eser koleksiyonunda da toplam 565 nadir eser olmak üzere toplam 2.718 nadir yazma ve basma eser bulunmaktadır.Ayrıca kütüphane dermesinde Cumhuriyet döneminde basılan Türkçe ve Arapça kitaplar da bulunmaktadır.

Kütüphane koleksiyonunda; Fatih Sultan Mehmet tarafından istinsah ettirilen büyük İslam âlimi İbn Sina'nın "Kitâbüş-Şifâ"sı, Necippaşa tarafından istinsah ettirilen Piri MehmedSahib tarafından Osmanlıca'ya tercüme edilmiş olan İbn Haldun'un “Mukaddime"si, İbn Arabî'nin "Şecere-i Numaniye"si,yine İbn Sina'nın H.555 / M.1160 yılında istinsah edilen "İşârât"ı, Tire'de yetişen büyük İslam âlimi İbn Melek Hazretlerinin kendi el yazması "Şerh-i Menar"ı, Şeyh Bedreddin'in "Camiʻu'l-Fusuleyn"i,İbrahim Müteferrika tarafından basılan ilk matbu eserlerden Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı, Yazma Kur'an-ı Kerim'ler, tefsir, hadis, fıkıh, felsefe, mantık,  tıp, astronomi, matematik, coğrafya, tarih ve edebiyat gibi pek çok ilim dalında yazılmış kayda değer önemli eserler bulunmaktadır.

ZİYARETÇİ PROFİLİ : 

Kütüphane kurulduğu günden günümüze kadar gelinen süreçte Tire'nin eğitim ve kültür hayatına destek veren yegânemekân olarak kullanılmıştır. Tire'de halk kütüphanesi ve belediye tarafından interaktif araştırma merkezi açılması sonrasında kütüphanemiz nadir eserkütüphanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenle ziyaretçi profili ortaöğrenim üstü araştırmacı ve akademisyenlerden oluşmaktadır.

Tarihî, kültürel ve sanatsalözelliği ileyerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kütüphanemizin yıllık ziyaretçi sayısı dört bin civarındadır. Bu sayının bir bölümü, kütüphaneyi ve içinde barındırdığı eserleri müzeyönüylegörmek için gelenlerden, bir bölümü bilim, kültür ve sanat alanında araştırma yapan araştırmacılardan, diğer bölümü de günlük okuyuculardan oluşmaktadır.

ADRES :

Tire Necippaşa Kütüphanesi

İbni Melek Cd. No: 20

Tire/İZMİR

TELEFON / FAX : 

0232 512 19 58

KÜTÜPHANE YETKİLİSİ :

Ahmet KILIÇ

KÜTÜPHANELERİMİZDE KATALOG TARAMASI
<- KÜTÜPHANELERİMİZDE KATALOG TARAMASI YAPMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ ->
 KÜTÜPHANELERDE BULUNAN ESER SAYILARI
ANKARA MERKEZ KÜTÜPHANESİ EL YAZMASI 944
MATBU KİTAP 5691
SÜRELİ YAYIN 1090
TOPLAM 7725

1781 adet kitap safranbolu köprülü izzet paşa kütüphanesinden getirilmiş olup; bu kitapların 1088 adedi matbu, 693 adedi değerli el yazmasıdır. Safranbolu'daki kütüphane restore edilip açıldığında kitaplar iade edilecektir.

 
İBRAHİM HAKKI KONYALI KÜTÜPHANESİ VE ARŞİVİ EL YAZMASI 705
MATBU KİTAP 7860
ARŞİV MALZEMESİ 5410
TOPLAM 13975
 
İZMİR-TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ EL YAZMASI (565 ADEDİ KUŞADASI İLYAS BEY CAMİİ'NDEN GELDİ) 2216
MATBU KİTAP (235 ADEDİ ÇEŞİTLİ YERLERDEN GELDİ) 10479
ARŞİV MALZEMESİ (1 ADET VAKFİYE GENEL MÜDÜRLÜĞE GETİRİLDİ) 1
TOPLAM 12696
GENEL TOPLAM 34396
YÜKLENİYOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »