W2_170723 - İLAN DETAY BİLGİLERİSüleymana Paşa Camii 2017-2018 yılları uygulama işi
İlan No'su : W2_170723
İlan Adı : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Süleyman Paşa Camii 2017-2018 Yılları Uygulama (Restorasyonu) işi
Bölge / İli : İSTANBUL 2. BÖLGE / İSTANBUL 2 (Anadolu)
Türü : Eski Eser Onarımı
İhale Tarih - Saat : 02.05.2017 , 15:00:00
Yayın Tarih - Saat : 07.04.2017 , 09:40:00
İhale Usulü : Açık Teklif Yöntemi (Vakıf Kültür Varlığı Yönetmeliği)
Dosya Bedeli : 100.00 TL


İlan Sahibi Bilgileri  
Yetkili : Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
Telefon : 0216-6952100 Dahili:7201-7234-7244
E-Posta :


Diğer Açıklamalar
İhale dökümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosunda görülebilir ve 100,00 TL. (Yüztürklirası) karşılığı (TR290001500158007300054714 no lu Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesi hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve Banka dekontu ibraz edilerek) aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale tarihinden en az üç gün önce (27/04/2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar) satın almaları zorunludur.


 

 
Milli Müdafa Cad. No : 20 Kizilay / ANKARA / TURKIYE - Tel : +90 (312) 415 50 00 (10-Hat)
TC Başbakanlık Vakıflar Genel müdürlüğü Her hakkı saklıdır • © 2011