W2_170690 - İLAN DETAY BİLGİLERİİHALE İLAN METNİ
İlan No'su : W2_170690
İlan Adı : İSTANBUL 2. BÖLGE BEYKOZ CANFEDA HATUN CAMİ VE ÇEVRE DÜZEN.TAMAMLAMA 2017-2018 YILLARI UYGULAMA İŞ
Bölge / İli : İSTANBUL 2. BÖLGE / İSTANBUL 2 (Anadolu)
Türü : Eski Eser Onarımı
İhale Tarih - Saat : 04.04.2017 , 15:00:00
Yayın Tarih - Saat : 14.03.2017 , 10:10:00
İhale Usulü : Açık Teklif Yöntemi (Vakıf Kültür Varlığı Yönetmeliği)
Dosya Bedeli : 100.00 TL


İlan Sahibi Bilgileri  
Yetkili : Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
Telefon : 0216 695 21 00- 7221-7234-7244
E-Posta : istanbul2@vgm.gov.tr


Diğer Açıklamalar

İhale dökümanı, Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü (3). kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosunda görülebilir ve 100,00 TL. (Yüztürklirası) karşılığı (TR290001500158007300054714 no lu Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı Şubesi hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve Banka dekontu ibraz edilerek) aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların kendileri veya noter onaylı vekâletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale tarihinden en az üç gün önce (31/03/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar) satın almaları zorunludur. 

 
Milli Müdafa Cad. No : 20 Kizilay / ANKARA / TURKIYE - Tel : +90 (312) 415 50 00 (10-Hat)
TC Başbakanlık Vakıflar Genel müdürlüğü Her hakkı saklıdır • © 2011