W8_170686 - İLAN DETAY BİLGİLERİGaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralık Gayrimenkuller (İhale Tablousu)
İlan No'su : W8_170686
İlan Adı : Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralık Gayrimenkuller
Bölge / İli : GAZİANTEP / GAZİANTEP
Türü : Kiralık Gayrimenkuller
İhale Tarih - Saat : 28.03.2017 , 14:00:00
Yayın Tarih - Saat : 13.03.2017 , 08:00:00
İhale Usulü : Açık Teklif Usulü (2886 Sayılı Kanun)
Dosya Bedeli : 0.00 TL


İlan Sahibi Bilgileri  
Yetkili : Reşit AKÇALI(Şube Müdürü)
Telefon : 0342 232 44 25-(7400) Dahili
E-Posta : r.akçalı@vgm.gov.tr


Diğer Açıklamalar

Bitmap
İLAN
GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
S.N. KİRALAMA
DOSYA NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE CAD./SOK.
MEVKİ
KAPI NO ADA PARSEL ALAN M2'Sİ  CİNSİ  KULLANIM AMACI   AYLIK MUHAMMEN BEDEL   GEÇİCİ VE EK
TEMİNAT  
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 271030449000 Gaziantep Şehitkamil İncilipınar
(Mücahitler)
Ali Fuat Cebesoy Bulvarı İkinci Kat 26 Bağımsız Bölüm 207 Kapı Numarası 4916 1 144.00 Büro Büro 1,433.00   3,955.08   28.03.2017 14:00
2 271030442000 Gaziantep Şehitkamil İncilipınar
(Mücahitler)
Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Birinci Kat 14 Bağımsız Bölüm 103 Kapı Numarası 4916 1 118.00 Büro Büro 1,195.00   3,298.20   28.03.2017 14:00
3 279030391000 Gaziantep Şehitkamil İncilipınar Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Zemin+ Asma 4 ve 5 Bağımsız Bölüm 1695 102 275.00 Dükkan Dükkan 3,919.00   10,816.44   28.03.2017 14:00
4 271030412000 Gaziantep Şehitkamil İncilipınar Sabahat Göğüş Caddesi Zemin Asma 1. Kat 14 /C Kapı Numarası 650 5 188.56 Dükkan Dükkan 4,530.00   12,502.80   28.03.2017 14:00
5 Mülhak 78/10 Gaziantep Şehitkamil İncilipınar Nişantaşı Sokak 42 ve 17 Bağımsız Bölüm 646 55 72 m2 (Dükkan)-48m2 Garaj Dükkan ve Garaj Dükkan ve Garaj 2,750.00   7,590.00   28.03.2017 14:00
6 271030519000 Gaziantep Şehitkamil Değirmiçem Memin Kılıçkale Caddesi Zemin Asma 1 Kat 21 Kapı Numarası 397 26 218.70 Dükkan Dükkan 4,466.00   12,326.16   28.03.2017 14:00
7 271030089000 Gaziantep Şehitkamil Umut - - 5797 1 3226.00 Arsa Arsa 800.00   2,208.00   28.03.2017 14:00
8 271010636000 Gaziantep Şahinbey Yeditepe 85103 Nolu Sokak Zemin Asma Kat 8 Bağımsız Bölüm 1 Kapı Numarası 4204 9 119.15 Mesken Mesken 800.00   2,208.00   28.03.2017 14:00
9 271010637000 Gaziantep Şahinbey Yeditepe 85103 Nolu Sokak Zemin Asma Kat 10 Bağımsız Bölüm 3 Kapı Numarası 4204 9 123.15 Mesken Mesken 800.00   2,208.00   28.03.2017 14:00
10 271010638000 Gaziantep Şahinbey K.Kızılhisar 232 Nolu Sokak 18/B Blok 7 Kapı Numarası 112 1 106.97 Mesken Mesken 650.00   1,794.00   28.03.2017 14:00
11 271020092017 Gaziantep Şahinbey İsmet Paşa Gaziler 108 Kapı Numarası 888 220 12.00 Büro Büro 182.00   503.00   28.03.2017 14:00
12 271020390000 Gaziantep Şahinbey Kavaklık  Kilis Yolu
(Ordu Caddesi)
1.-3. Kat4 ve 6 Bağımsız Bölüm 8 Kapı Numarası  498 121 458.00 Kargir Apartman Dairesi Kargir Apartman Dairesi 4,850.00   13,386.00   28.03.2017 14:00
13 271020267000 Gaziantep Şahinbey Çukur Gaziler 4 Kat 51 Bağımsız Bölüm 1Kapı Numarası 564 52 134.07 Büro Büro 416.00   1,148.16   28.03.2017 14:00
14 271070037000 Gaziantep Nizip Sekili Değirmen Altı - 178 3702 150.00 Bahçe Bahçe 7.00   19.32   28.03.2017 14:00
15 271070130000 Gaziantep Nizip Uluyatır Köyiçi Mevkii - 148 3808 296.00 Tarla Tarla 5.00   13.80   28.03.2017 14:00
16 271040001000 Gaziantep Araban Köklüce Mezadlıkkillik - 0 335 5300.00 Tarla Tarla 53.00   146.28   28.03.2017 14:00
17 791010172000 Kilis Merkez Büyükkütah Mehmet Paşa Sokak 7 362 21 1160.98 Hamam Hamam 2,908.00   8,026.08   28.03.2017 14:00
18 791010148000 Kilis Merkez Hacı İlyas Hacı Benli Mevkii - 327 2 2.10 Dükkan Dükkan 23.00   63.48   28.03.2017 14:00
19 791010290000 Kilis Merkez Hakverdi Cumhuriyet 2.kat 14 Bağımsız Bölüm-303 kapı Numarası 324 85 75.28 Büro Büro 850.00   2,346.00   28.03.2017 14:00
Bitmap

 

Yeri, özellikleri, muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları yukarıda belirtilen vakıf gayrimenkuller 2886 sayılı Yasanın 45. vd. maddeleri gereğince açık teklif usulü ihale suretiyle sözleşme tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar kiraya verilecektir. İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olan kişilerle sözleşme yapılmayacaktır. Taşınmazların ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saat de   İncilipınar Mahallesi, Prof.Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İşmerkezi No : 8 Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında   yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin Nüfus Cüzdanı sureti, ikametgah ilmuhaberi (Şirketlerde şirketle ilgili en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi, teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti) geçici ve ek teminatın Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası nezdindeki TR200001500158007276003629 nolu hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuz veya geçici ek ve teminatın tutarı kadar banka geçici teminat mektubu (süresiz limit dahili) ile birlikte ihale tarihinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları şarttır. İhaleye ortak girişim olarak iştirak edeceklerin noter onaylı ortaklık beyannamesini komisyona sunacaklardır. İhale ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ilan panosunda görülebilir. İhale ile her türlü ilan vs. giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan istekliye aittir. İhaleye girenler bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.Vakıf taşınmaz mevcut durumu ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için Belediye ve İlgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin ruhsat, elektrik, su doğalgaz vs. abonelik işlemlerinde çıkabilecek her türlü masraf vergi, harç vs. kiracıya aittir. Vakılar Genel Müdürlüğüne ait Mazbut Vakıflar stopaj vergisinden muaftır.Mülhak vakıfların ise listede 5. sıradaki taşınmazın aylık bedeli net olarak belirlenmiş olup,stopaj vergileri kiracıya aittir. İhale ile ilgili bilgiler vgm.gov.tr.internet adresinde ve 0342 232 44 25 ve 0342 231 10 09 nolu telefon no.larından bilgi edinilebilir.
İLAN OLUNUR
NOT:İhale için istenilen belgeler ihale tarihinden 1 (bir) gün önce mesai saati (17:00) bitimine
kadar Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim edileçektir. Bu tarihden sonra yapılacak başvurular kabul edilmiyeçektir."
 İhale saat 14:00 da başlayacak ilan sırasına göre birinden diğerine geçilmek suretiyle yapılacaktır.


 

 
Milli Müdafa Cad. No : 20 Kizilay / ANKARA / TURKIYE - Tel : +90 (312) 415 50 00 (10-Hat)
TC Başbakanlık Vakıflar Genel müdürlüğü Her hakkı saklıdır • © 2011